Varnost
Izobraževanje

12 načinov zagotavljanja varnosti pri delu

Varnost jemljemo kot nekaj samoumevnega, kar pa še ne pomeni, da smo sprejeli vse previdnostne ukrepe. Poglejmo 12 pogostih storitev varstva pri delu. Katere izmed njih izvajate tudi pri vas?

 1. Izdelava izjave o varnosti

To je osnova za urejeno delovno okolje. Potrebujete skrbno pripravljeno izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki je opredeljena v skladu z okoliščinami in potrebami vašega podjetja.

 

 1. Opravljanje izpitov

Vaši zaposleni morajo opraviti zakonsko predpisana usposabljanja za varno opravljanje dela, kamor spadajo tudi ustrezna izobraževanja za pridobitev teoretičnega in praktičnega znanja.

 

 1. Pregledi delovne opreme

 Vsak delodajalec je dolžan zagotavljati varno delovanje delovne opreme. To zagotavlja s pomočjo zunanjega strokovnega delavca, ki izvaja redne periodične preglede. V podjetju eVARNOST d.o.o. na vašo željo tudi vodijo evidenco o pregledih namesto vas.

 

 1. Izdelava navodil za varno delo

 Navodila za varno delo so predpogoj za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Kot delodajalec jih morate izdelati za vse operacije in procese, kjer obstaja kakršnokoli tveganje za poškodbe ali zdravstvene okvare. Po vašem naročilu lahko navodila izdelajo izključno za to izurjeni strokovni delavci.

 

 1. Poročilo za prijavo poškodbe pri delu

Takoj po nezgodi potrebujete strokovne izvajalce, ki pripetljaj raziščejo. Potem od njih prejmete priporočilo ukrepov, ki bodo v prihodnje preprečevali tovrstne nesrečne dogodke. Nezgodo je zakonsko obvezno prijaviti na Inšpektorat za delo.

 

 1. Opravljanje strokovnih nalog iz VZD

Za opravljanje strokovnih nalog v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu mora določiti najmanj enega strokovnega delavca. Ta oseba mora skrbeti za nenehno izboljševanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z vsemi zakonskimi predpisi.

 

 1. Skrbnik vodenja sistema VZD po standardu ISO 45001:2018

To je novi mednarodni standard, ki zamenjuje obstoječi predhodni standard OHSAS 18001. Namen ISO 45001:2018 je zmanjšati število delovnih poškodb, nesreč in bolezni; torej izboljšati učinkovitost vodenja sistema varnosti in zdravja pri delu.

 

 1. Urejanje promocije zdravja na delovnem mestu

Pomembno je zagotoviti si kvaliteten program za izvajanje promocije. Zaposleni so dokazno bolj produktivni in zadovoljni v okolju, ki se tovrstnih aktivnosti loti temeljito in primerno vloži vanje. Boljše počutje zaposlenih skozi vadbo, zdravo prehrano in povezane aktivnosti zmanjšuje stroške povezane z boleznimi in odsotnostjo. Med drugim se povečajo produktivnost in motivacija zaposlenih ter ugled podjetja.

 

 1. Izdelava internih aktov

Delodajalec je dolžan prepoznati (in odpraviti) zlorabe drog, nasilno vedenje, mobing in spolno nadlegovanje. Z internim pravilnikom mora biti jasno definirano, kako urejate to področje v vašem podjetju in preprečujete kršitve.

 

 1. Posredovanja svetovalca za kemikalije

V kolikor se vaš posel redno dotika področja nevarnih kemikalij, potrebujete za to izurjenega svetovalca za kemikalije. To pomeni, da je pridobil ustrezno izobrazbo, opravil tečaj in preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in skladiščenje kemikalij ter prometa z njimi.

 

 1. Opravljanje preizkusov alkoholiziranosti

Alkohol (tako kot druge droge) je v delovnem okolju strogo prepovedan. Ko delavca sumite zlorabe, mora opraviti poskus alkoholiziranosti, sicer izgubi službo.

 

 1. Še moder nasvet za konec

Pri delu se veliko ljudi premalo zaveda tveganj in  pogojev za zdravo varnostno okolje. Ne bodite eden izmed njih. Čisto vsako izmed naštetih storitev kvalitetno in redno izvajajo v podjetju eVARNOST. Preverite njihovo ponudbo in pozitivne odzive njihovih strank.

 

Predvsem pa poskrbite za varnost!

 

Avtor: Gregor Vuk (eVARNOST d.o.o.)