Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 27 února 2024

Před použitím https://lepsoncendan.com („Služba“) provozované společností Lep sončen dan („my“, „my“ nebo „naše“) si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky použití („Podmínky“, „Podmínky použití“) .

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí Podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Lep sončen dan a jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí Lep sončen dan.

Lep sončen dan nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo praktikami webových stránek nebo služeb třetích stran a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Lep sončen dan nebude odpovědná, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu vzniklou nebo údajnou vzniklou v důsledku nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto stránkách nebo prostřednictvím webových stránek nebo služeb.

Doporučujeme vám, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit přístup k naší Službě bez upozornění nebo odpovědnosti z jakéhokoli důvodu, včetně, ale nejen, pokud porušíte Podmínky.

Všechna ustanovení podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, včetně ustanovení týkajících se vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti, zůstanou v platnosti i po ukončení.

Zřeknutí se odpovědnosti

Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“. Služba je poskytována bez jakýchkoli výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně mimo jiné předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušení nebo normálního výkonu.

Kompetentní zákon

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovinska, bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše neuplatnění jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se takového práva. Pokud soud shledá některé ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují a nahrazují jakékoli předchozí dohody, které můžeme mezi sebou mít ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli změnit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je změna podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 30 dní předem, než nové podmínky vstoupí v platnost. Podle vlastního uvážení určíme, co představuje podstatnou změnu.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání poté, co tyto změny vstoupí v platnost, souhlasíte s tím, že budete vázáni změněnými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte službu používat.

Napište nám

Máte-li jakékoli dotazy k těmto podmínkám, kontaktujte nás.